Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
Powiatowa Rada Zatrudnienia
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

Techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zapewnia - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 


(par. 12 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. - Dz.U. nr 224 poz. 2281).
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (III)", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (III)", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   ...

Miło nam poinformować, iż Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi z terenu Gminy Miedźna w wysokości 85,2 tys. zł. W ramach realizowanego programu...

Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy: na organizację stażu, organizację miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Druki wniosków, regulaminy oraz formularze rekrutacyjne do projektów dostępne są w zakładce Dokumenty do...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę