Kierunek przedsiębiorczość - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Kierunek Przedsiębiorczość - Działanie 6.2

Aktualności

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w projekcie "Kierunek Przedsiębiorczość"

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania  w projekcie „Kierunek Przedsiębiorczość" realizowanego  w ramach Priorytetu VI  „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2.  „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...

IV wstępna lista rankingowa do projektu "Kierunek Przedsiębiorczość"

IV wstępna lista rankingowa do projektu "Kierunek Przedsiębiorczość"   Nr wniosku Średnie Rekomendowany do dofinansowania T/N 3/BP/PS/IV 91 T 2/BP/PS/IV 84,5 T 1/BP/PS/IV 79 T Zwiększenie liczby dotacji. Jednocześnie informujemy, że dla wszystkich Uczestników...

III wstępna lista rankingowa do projektu "Kierunek Przedsiębiorczość"

III wstępna lista rankingowa do projektu "Kierunek Przedsiębiorczość"   Nr wniosku Średnie Rekomendowany do dofinansowania T/N 8/BP/PS/I 95,5 T 9/BP/PS/III 93 T 6/BP/PS/III 90 T 8/BP/PS/III 89,5 T 1/BP/PS/III 89 T 4/BP/PS/III 84,5 T ...

I wstępna lista rankingowa do projektu „Kierunek Przedsiębiorczość”

I wstępna lista rankingowa do projektu "Kierunek Przedsiębiorczość"   Nr wniosku Średnie Rekomendowany do dofinansowania T/N 9/BP/PS/I 96 T 3/BP/PS/I 95,5 T 5/BP/PS/I 95,5 T 4/BP/PS/I 93 T 10/BP/PS/I 91,5 T 2/BP/PS/I 91 T 6/BP/PS/I 82 T...

Projekt "Kierunek Przedsiębiorczość" - lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Kierunek Przedsiębiorczość" -  nabór w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez...

Wyświetlanie 1 - 5 z 9 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę