Terminarz zajęć - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Terminarz zajęć grupowych w roku 2022

Osoby zainteresowane udziałem w:

  • grupowej informacji zawodowej proszone są o kontakt z doradcą zawodowym pod numerem telefonu: 32 210 27 35 lub 32 210 27 56.
  • w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości proszone są o kontakt z doradcą klienta pod numerem telefonu: 32 210 27 35, 32 210 27 36 lub 32 210 27 39.

* Daty planowanych zajęć mogą ulec zmianie.

Data* Temat zajęć Termin przyjmowania zgłoszeń Rodzaj zajęć/spotkania
31.01.2023r. Zarejestrowałem/am się i co dalej?

Cel: pomoc w określeniu ścieżki wsparcia w ramach rejestracji jako osoba bezrobotna.
 Na bieżąco Grupowa informacja zawodowa
28.02.2023r. Jak skutecznie wrócić na rynek?

Cel: przygotowanie do powrotu na rynek pracy, w szczególności po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Na bieżąco Grupowa porada zawodowa
14.03.2023r.

Spotkanie informacyjne dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

13.03.2023r. spotkanie informacyjne
15.03.2023r.

Spotkanie informacyjne dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

13.03.2023r. spotkanie informacyjne      
22.03.2023r. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem... czy samozatrudnienie da mi spełnienie?

Cel: samopoznanie uczestników w kontekście posiadania cech przedsiębiorczych.
Na bieżąco Grupowa porada zawodowa
21.04.2023r. Praca za granicą – biorę pod uwagę czy wykluczam?

Cel: zapoznanie uczestników z realiami poszukiwania pracy za granicą, szanse i zagrożenia.
Możliwość spotkania z policjantem/ specjalistą ds. Eures.
Na bieżąco Grupowa informacja zawodowa
18.05.2023r. Jak skutecznie wrócić na rynek?

Cel: przygotowanie do powrotu na rynek pracy, w szczególności po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Na bieżąco Grupowa porada zawodowa
29-30.06.2023r. Rozmowa kwalifikacyjna – czy warto się przygotować?
Elementy autoprezentacji.

Cel: poznanie roli rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji. Przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Analiza najczęściej popełnianych błędów.
Symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
Na bieżąco Grupowa porada zawodowa
20.07.2023r. Jak szukać, aby znaleźć? Przegląd metod poszukiwania pracy.

Cel: zapoznanie z metodami działania w ramach aktywnego poszukiwania pracy.
Na bieżąco. Skontaktuj się z doradcą klienta. Grupowa informacja zawodowa w formie on-line skierowana do osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP w Pszczynie
(wykorzystanie platformy do wideokonferencji)
21.09.2023r. „Nie mogę/ nie chcę/ boję się…"
Bariery utrudniające poszukiwanie pracy.

Cel: identyfikacja trudności w poszukiwanie pracy, poznanie metod pokonywania barier w procesie poszukiwania pracy, zaplanowanie działania.
Na bieżąco. Skontaktuj się z doradcą klienta. Grupowa porada zawodowa dla osób zarejestrowanych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę