Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Aktualności Urzędu

 • Zaproszenie do złożenia pisemnej oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

  W związku z rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) – ...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

  Informujemy, iż dnia 7 grudnia 2020r. w godz. 8.00 do 17.00  prowadzony będzie nabór "Wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego". Wnioski można składać: elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego...

 • Kondolencje dla Dyrektora Bernadety Sojki-Jany

  „Ci których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność” Pani Bernadecie Sojce-Jany Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie płynące z głębi serca wyrazy współczucia z powodu śmierci MAMY składają Pracownicy Urzędu

 • "Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i innych ulg oferowanych przez ZUS"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie zaprasza przedsiębiorców do udziału w webinarium: "Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i innych ulg oferowanych przez ZUS"  - w dniu 11 grudnia 2020r. godz. 9:00 - 10:00.   Podczas webinarium omówione zostaną między innymi...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

  Informujemy, iż dnia 25 listopada 2020r. w godz. 8.00 do 14.00  prowadzony będzie nabór "Wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego". Wnioski można składać: elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub...

 • Dołącz do najlepszych - wstąp do Służby Celno-Skarbowej!

  Krajowa Administracja Skarbowa - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem tut. Urzędu informuje o prowadzonym naborze do Służby Celno-Skarbowej. Służba Celno-Skarbowa to wyodrębniona w ramach Krajowej Administracji Skarbowej jednolita i umundurowana formacja, którą tworzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze zajmują się wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości...

 • Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach za pośrednictwem tutejszego Urzędu zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z oferty Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   Projekt powstał z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a jego eksperci bezpłatnie pomagają przedsiębiorcom w wielu obszarach. Początkowo był on realizowany wyłącznie dla firm z Katowic, jednak w porozumieniu z Marszałkiem...

 • Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

  Na podstawie art. 149a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 365, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r. poz. 331 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w...

 • Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja i edukacja prawna

  Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do Twojej dyspozycji, bezpłatnie pozostają nasi prawnicy i doradcy obywatelscy. Zadzwoń i dowiedz się więcej 32 44 92 378.   Szczegółowe informacje można uzyskać na www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej" lub www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna" oraz na stronie ...

 • Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości - Projekt dla przedsiębiorstw

  MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa - za pośrednictwem tutejszego Urzędu - zaprasza do udziału w projekcie: pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" – zadania Anty-Covid.   Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu...

Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przystąpił do realizacji Programu Regionalnego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest realizowany tylko przez 7 Urzędów Pracy z terenu Województwa Śląskiego. W programie wezmą udział bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowym urzędzie...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)”

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przystąpił do realizacji Programu Regionalnego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest realizowany tylko przez 7 Urzędów Pracy z terenu Województwa Śląskiego. W programie wezmą udział bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowym urzędzie...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)”

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23 
43-200 Pszczyna


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00
 
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę