Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności Urzędu

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje "Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych" finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte osoby zamieszkujące na wsi, zarejestrowane w...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia" finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte osoby do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, PRIORYTET...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „ Akcja – Reakcja! Nowa Generacja " w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą " Czas na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje "Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych" finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte osoby zamieszkujące na wsi, zarejestrowane w...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia" finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte osoby do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje "Program aktywizacji zawodowej wspierający tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych" finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: wsparciem w ramach programu mogą...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, PRIORYTET...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „ Akcja – Reakcja! Nowa Generacja " w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą " Czas na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23 
43-200 Pszczyna


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00
 
  •  
  •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę