Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Aktualności Urzędu

 • Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - podsumowanie

  Informujemy, że w wyniku naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przeprowadzonego w dniu 5 maja 2021r  wpłynęło 37 wniosków, na przeszkolenie 112 osób (97 pracowników i 15...

 • KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności

  Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina za pośrednictwem tut. Urzędu informują o realizacji projektu pt. "KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły...

 • WEBIN@R „Winda do kariery: poziom pierwszy-staże”

  Sytuacja z pandemią wydaje się stabilizować, powoli znoszone zostają obostrzenia, jednakże naszym głównym celem jest w dalszym ciągu zapewnienie Wam bezpieczeństwa, ale i danie możliwości bycia na bieżąco ze wszystkim w czym bierzemy udział i co tworzymy specjalnie dla Was! ...

 • I Ogólnopolski Konkurs Techniczny "Maszyna Przyszłości"

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, za pośrednictwem tut. Urzędu zaprasza szkoły do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Technicznym "Maszyna Przyszłości". Szczegóły konkursu dostępne na stronie internetowej: www.spdl.edulomianki.pl oraz w ząłacznikach. Załączniki ...

 • Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, iż w dniu 5 maja 2021r. w godz. od 7.30 do 15.15 będzie prowadzony nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców . Przewidywany limit środków do rozdysponowania wynosi 129,2 tys. zł Zgodnie z ogłoszonymi...

 • Bezpłatne wsparcie z ROWES 2.0

  Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 za pośrednictwem tut. Urzędu zaprasza do korzystania z bezpłatnego wsparcia w następującym zakresie: Wsparcie doradcze dla osób fizycznych będących w dewaloryzowanej sytuacji Usługi wsparcia o charakterze reintegracyjnym dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych Promocja działań z zakresu ekonomi społecznej Dofinansowanie powstania miejsc...

 • Badania ankietowe z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników

  Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd "Pro Silesia" za pośrednictwem tut. Urzędu zaprasza organizacje funkcjonujące na rynku Śląska do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie rynku pracy oraz identyfikacja realnych potrzeb w zakresie koniecznych i możliwych do wdrożenia rozwiązań w procesach rekrutacji i selekcji pracowników. Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie Stowarzyszenia...

 • Zmiany zawodowe nową szansą - zaproszenie do udziału w projekcie

  Kancelaria Radców Prawnych "PRO IUSTITIA" Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i Wspólnicy Spółka Cywilna - za pośrednictwem tut. Urzędu - zaprasza do udziału w projekcie pn. ,,Zmiany zawodowe nową szansą"  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (27 kobiet, 23 mężczyzn) zamieszkałych w : Szczyrku, Zabrzu, Wiśle, Katowicach, Miasteczku Śląskim, Mysłowicach, Bytomiu, Siemianowicach...

 • Zmiany w obsłudze dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż (od 26 kwietnia 2021r.)

  Przedsiębiorco, z dniem 26 kwietnia 2021r. wchodzą w życie z miany w zasadach przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach. ...

 • Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" - rządowy program pożyczkowy

  Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem tut. Urzędu informuje, iż w dalszym ciągu Fundacja Rozwoju Śląska pełni rolę pośrednika finansowego oraz dysponuje nowymi środkami w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" na województwo opolskie i śląskie. „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II" jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny,...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V) , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV) , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V) , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV) , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23 
43-200 Pszczyna


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00
 
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę