Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Aktualności Urzędu

 • Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu - aktualizacja

  Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz ograniczoną liczbę pracowników, w celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa - do odwołania ograniczamy bezpośrednią obsługę Klienta: rejestracja osób i poszukujących pracy odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez...

 • Nabory wniosków - informacja dla osób bezrobotnych oraz pracodawców

  Informujemy, że od 19 stycznia 2022 r. rozpoczynamy nabory wniosków na następujące formy wsparcia: sfinansowanie kosztów szkolenia; sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych; staże; prace interwencyjne; bon na zasiedlenie; bon zatrudnieniowy; ...

 • Projekt "Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+"

  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach za pośrednictwem tut. Urzędu informuje, że realizuje projekt : „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+". Informacje o projekcie: Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+" realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...

 • Oferta dla kandydatów do służby w Policji

  Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, za pośrednictwem tut. Urzędu informuje o realizowanych w roku 2022 przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach : przyjęciach kandydatów do służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji Województwa Śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i...

 • Nabór wniosków w ramach wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z) na podstawie art. 15 zze 4   ustawy z dnia 2 marca...

 • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż

  Od 1 stycznia 2022 r. mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy poszkodowani wskutek pandemii COVID-19 będą mogli ubiegać się o wsparcie branżowe w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone będzie dla branż obciążonych...

 • Zdrowych i spokojnych Świąt!

  Świąt wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary szczęścia i powodzenia życzą Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

 • 24 grudnia Urząd będzie nieczynny

  Informujemy, że 24 grudnia 2021r. (Wigilia) Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie będzie nieczynny. Powyższy dzień został wskazany jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r., na podstawie art. 130 § 2...

 • Konkurs na wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

  Sąd Rejonowy w Pszczynie za pośrednictwem tut. Urzędu informuje o naborze kandydatów w drodze konkursu na 1 wolne stanowisko stażysty. Podania o pracę należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Pszczynie w terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Konkurs składa się z trzech etapów: ...

 • Projekt pilotażowy "Na miejsca. Gotowi. Start (up)!"

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza do udziału w projekcie pilotażowym pn." Na miejsca. Gotowi. Start (up)!" Jest to projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej pn. "Nowe spojrzenie - nowe możliwości"...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza do udziału w projekcie pilotażowym pn." Na miejsca. Gotowi. Start (up)!" Jest to projekt realizowany w ramach programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „ Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim." współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V) , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV) , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „ Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim." współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V) , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV) , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23 
43-200 Pszczyna


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00
 
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę