Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Aktualności Urzędu

 • "Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i innych ulg oferowanych przez ZUS"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie zaprasza przedsiębiorców do udziału w webinarium: "Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i innych ulg oferowanych przez ZUS"  - w dniu 11 grudnia 2020r. godz. 9:00 - 10:00.   Podczas webinarium omówione zostaną między innymi...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

  Informujemy, iż dnia 25 listopada 2020r. w godz. 8.00 do 14.00  prowadzony będzie nabór "Wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego". Wnioski można składać: elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub...

 • Dołącz do najlepszych - wstąp do Służby Celno-Skarbowej!

  Krajowa Administracja Skarbowa - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem tut. Urzędu informuje o prowadzonym naborze do Służby Celno-Skarbowej. Służba Celno-Skarbowa to wyodrębniona w ramach Krajowej Administracji Skarbowej jednolita i umundurowana formacja, którą tworzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze zajmują się wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości...

 • Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach za pośrednictwem tutejszego Urzędu zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z oferty Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   Projekt powstał z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a jego eksperci bezpłatnie pomagają przedsiębiorcom w wielu obszarach. Początkowo był on realizowany wyłącznie dla firm z Katowic, jednak w porozumieniu z Marszałkiem...

 • Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

  Na podstawie art. 149a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 365, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r. poz. 331 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w...

 • Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja i edukacja prawna

  Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do Twojej dyspozycji, bezpłatnie pozostają nasi prawnicy i doradcy obywatelscy. Zadzwoń i dowiedz się więcej 32 44 92 378.   Szczegółowe informacje można uzyskać na www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej" lub www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna" oraz na stronie ...

 • Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości - Projekt dla przedsiębiorstw

  MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa - za pośrednictwem tutejszego Urzędu - zaprasza do udziału w projekcie: pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" – zadania Anty-Covid.   Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu...

 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - nabór wniosków

  Informujemy, iż od dnia 06 listopada 2020r. do dnia 13 listopada 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać: elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego...

 • Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu - aktualizacja

  W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz w oparciu o §24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z  2020 poz. 1758 ze zmianami)...

 • Ogłoszenie stażowe na stanowisko Copywriter

  Agencja marketingowa NPROFIT za pośrednictwem tut. Urzędu szuka do swojego projektu Terdeals.com osób, chętnych do odbycia trzymiesięcznego, płatnego stażu na stanowisku Copywritera.   Osoba podczas stażu będzie zajmować się: przygotowaniem tekstów dla projektu Terdeals.com, optymalizacją treści pod kątem SEO, zdobywaniem wiedzy z zakresu SEO i e-marketingu, współpracą z innymi działami NPROFIT. Agencja...

Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przystąpił do realizacji Programu Regionalnego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest realizowany tylko przez 7 Urzędów Pracy z terenu Województwa Śląskiego. W programie wezmą udział bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowym urzędzie...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)”

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przystąpił do realizacji Programu Regionalnego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest realizowany tylko przez 7 Urzędów Pracy z terenu Województwa Śląskiego. W programie wezmą udział bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowym urzędzie...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)”

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23 
43-200 Pszczyna


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00
 
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę