Inicjatywy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Nagłówek

Inicjatywy urzędu

"Klejnot Ziemi Pszczyńskiej"

Nagradzamy szereg Pań - "Klejnotów Ziemi Pszczyńskiej", które podejmują działalność społeczną na naszym terenie. Przedsięwzięcie jest kontynuacją konferencji poświęconej aktywności zawodowej kobiet pn. „Nowoczesna kobieta", którego ideą było wspieranie i promowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych wśród kobiet naszego powiatu. Nagrody są przyznawane aktywnie działającym na terenie ziemi pszczyńskiej kobietom w pięciu kategoriach.  

Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego

Wyszliśmy z inicjatywą, aby ułatwić codzienne obowiązki przedsiębiorców. Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego   będzie służyc do bieżącego otrzymywania informacji dot. programów i przedsięwzięć realizowanych zarówno przez loklany Urząd jak i pozostałe instytucje rynku pracy.   Zapraszamy do współpracy! 

Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego

Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego stanowi współpracę instytucji i organizacji działających na terenie powiatu pszczyńskiego, której głównym celem jest wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego.

Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Społecznej

Targi Pracy to miejsce, w którym osoby bezrobotne, poszukujące pracy, absolwenci szkół średnich i wyższych, przedsiębiorcy oraz instytucje mogą zapoznać się z ofertami pracy, możliwościami i potrzebami rynku pracy, zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego, czy dokonać bilansu własnych kompetencji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę