Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności Urzędu

 • Nabory wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

  Informujemy, iż z dniem 28 listopada 2023 r. wstrzymujemy nabory wniosków na rok 2023 finansowane w ramach środków Funduszu Pracy na następujące formy wsparcia: staże; prace interwencyjne; refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; ...

 • Wprowadzenie do KSeF dla mikroprzedsiębiorców

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach zaprasza mikroprzedsiębiorców, przedstawicieli mikroprzedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkania on-line na temat założeń KSeF.

 • Nierejestrowana działalność gospodarcza- spotkanie informacyjne

  Jesteś osobą do 30 roku życia? Bierzesz pod uwagę prowadzenie działalności gospodarczej? Nie czujesz się jeszcze gotowy/a, by poczynić ten krok i najpierw chciałbyś/abyś się sprawdzić prowadząc nierejestrowaną działalność? W tym wypadku również warto wiedzieć o kilku...

 • Kondolencje

  Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Brzęczka – męża Pani Wandy Brzęczek. W dniach żałoby łączymy się w bólu z Rodziną. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu ogromnej straty składają Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Informujemy, że od 27 do 28 listopada 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.   Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej o jaką można wnioskować: 30 000,00 zł. Wnioski...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, PRIORYTET...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: Wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte długotrwale bezrobotne kobiety, zarejestrowane w...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „ Akcja – Reakcja! Nowa Generacja " w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą " Czas na...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanych z tworzeniem zielonych miejsc pracy finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Programem objęte są działania na rzecz tworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, PRIORYTET...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Grupa docelowa: Wsparciem w ramach programu mogą zostać objęte długotrwale bezrobotne kobiety, zarejestrowane w...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „ Akcja – Reakcja! Nowa Generacja " w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą " Czas na...

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanych z tworzeniem zielonych miejsc pracy finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy. Programem objęte są działania na rzecz tworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23 
43-200 Pszczyna


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00
 
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę