Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja dotycząca dofinansowania kosztów szkoleń

  Informujemy, iż od dnia  18 marca 2014r.  wstrzymuje się przyjmowanie wniosków kandydata na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy.  W przypadku zaistnienia możliwości finansowych zostanie ogłoszony nowy termin składania wniosków. Jednocześnie tutejszy Urząd informuje, iż nadal istnieje możliwość...

 • Nabór wniosków stażowych w ramach projektu partnerskiego "Krok w przyszłość"

  Firma Horyzont Projekt w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży oraz prac interwencyjnych, które będą realizowane w ramach projektu  Aktywizacja zawodowa – krok w przyszłość  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na...

 • Pozyskanie dodatkowych środków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Szanowni Państwo   Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ten rok rozpoczyna z ogromnym sukcesem. Od początku roku udało nam się pozyskać dodatkowe środki na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i niwelowania jego skutków. Obecnie każda osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym...

 • Kondolencje

   Staroście Pszczyńskiemu Panu Pawłowi Sadzy  wyrazy najgłębszego współczucia                        z powodu śmierci            ...

 • Dodatkowy nabór do projektu „Drogowskaz do zatrudnienia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłasza  nabór uzupełniający  osób do 27 roku życia do udziału w projekcie pn. „Drogowskaz do zatrudnienia" . Uczestnicy projektu będą kontynuować rozpoczęty proces aktywizacji pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii doradcy zawodowego o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia udziału w...

 • Uroczyste nadanie Odznaczeń Prezydenta RP

  26 lutego br., na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się niecodzienna uroczystość nadania Odznaczeń Prezydenta RP za długoletnią służbę zawodową pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Złotym medalem zostały odznaczone osoby posiadające najdłuższy staż pracy: Pani Ewa Blaut, Pani Zofia Jaromin oraz Pani...

 • UWAGA PRACODAWCY I BEZROBOTNI!!

  Po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej   na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia. W ramach programu przewiduje się: ...

 • Trwa nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach projektu „Drogowskaz do zatrudnienia”

  Informujemy, że trwa nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach projektu „Drogowskaz do zatrudnienia" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1. Kandydaci do pracy są uczestnikami projektu „Drogowskaz do zatrudnienia". W ramach...

 • Projekt "Kierunek Przedsiębiorczość" - lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Kierunek Przedsiębiorczość" -  nabór w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez...

 • Projekt "Znajdź właściwy kierunek" - nabór na szkolenie

  Rozpoczęła się realizacja szkoleń w ramach projektu pn. "Znajdź właściwy kierunek" . Środki na szkolenia pozyskane zostały przez tut. Urząd z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3.     Kucharz I stopnia dla 10 osób Charakterystyka...

Wyświetlanie 1 301 - 1 310 z 1 332 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę