Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Aktualności Urzędu

 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące

  Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem tut. Urzędu informuje o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące. Treść ogłoszenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.  

 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - nabór wniosków

  Informujemy, iż od dnia 23 września 2020r. do dnia 29 września 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb lokalnego rynku...

 • Staże - nabór wniosków

  Informujemy, iż od dnia 14 września 2020r. do dnia 16 września 2020 r. prowadzony będzie nabór "Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu" na okres 3 miesięcy dla pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie po zakończonym stażu przez okres minimum 1...

 • Prośba o wypełnienie ankiety

  Szanowni Państwo, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie realizujące projekt nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 pn. „Work & Life Balance Hub" na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem tut. Urzędu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest przeprowadzenie...

 • Prace interwencyjne - zamknięcie naboru

  Informujemy, iż wnioski o organizację miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych będą przyjmowane do dnia 15 września 2020r. Szczegółowa informacja o wszystkich prowadzonych naborach dostępna jest w zakładce Urząd/Aktywne formy - nabory wniosków . ...

 • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej - rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

  Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Tychach, za pośrednictwem tut. Urzędu informuje:   Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem...

 • Webinarium dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Zapraszamy osoby bezrobotne do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, które odbędzie się 8 września 2020 r. o godzinie 10:00. Podczas webinarium omówione zostaną: obowiązujący...

 • Podjęcie działalności gospodarczej - nabór wniosków

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie ogłasza nabór " Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej".   Termin naboru wniosków  – od dnia 10 września 2020r. do 17 września 2020r.   Wnioski można składać: ...

 • Zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych

  Informujemy, że od 01.09.2020r. wzrosła wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dziale Rynek Pracy\Stawki, kwoty, wskaźniki.  

 • Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu - aktualizacja

  W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz w oparciu o §15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z  2020 poz. 1066) informujemy, że: ...

Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przystąpił do realizacji Programu Regionalnego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest realizowany tylko przez 7 Urzędów Pracy z terenu Województwa Śląskiego. W programie wezmą udział bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowym urzędzie...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)”

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przystąpił do realizacji Programu Regionalnego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest realizowany tylko przez 7 Urzędów Pracy z terenu Województwa Śląskiego. W programie wezmą udział bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowym urzędzie...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)”

   Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (IV)" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23 
43-200 Pszczyna


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00
 
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę