Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stron

Dnia 25 października 2016r. odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym roku obchodzony był pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery!" w dniach od 17 – 21 października 2016r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, organizowana po raz 8 na terenie całego kraju. Powiat pszczyński po raz 4 włączył się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w ramach powołanej z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego.

Założeniem Synergii - była i jest współpraca pomiędzy jednostkami oświaty i rynku pracy, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami non-profit na rzecz promocji poradnictwa zawodowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z roku na rok Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego skupia coraz więcej partnerów oraz inicjuje coraz więcej przedsięwzięć. W tegoroczne obchody włączyło się 29 instytucji i placówek z terenu powiatu pszczyńskiego:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie,
 • Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań",
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie,
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie,
 • Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łące,
 • Gimnazjum Publiczne w Suszcu,
 • Zespół Szkół w Woli,
 • Zespół Szkół w Miedźnej,
 • Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce,
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie,
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie,
 • 12-6 Hufiec Pracy w Pszczynie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie,
 • Zespół Szkół nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Pszczynie,
 • Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie,
 • Gimnazjum nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Woli,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kryrach,
 • Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie,
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie,
 • Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radostowicach,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska",
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.
Łącznie zorganizowanych zostało ponad 160 różnego rodzaju inicjatyw, a w tym m.in:
 • warsztaty z doradcami zawodowymi i psychologami,
 • case study z zakresu tworzenia koncepcji biznesowej,
 • wizyty studyjne uczniów w zakładach pracy,
 • dwudniowe staże dla uczniów,
 • spotkania z przedstawicielami zawodów,
 • projekcje filmów szkoleniowych,
 • symulacje rozmów kwalifikacyjnych z użyciem kamery,
 • konkursy plastyczne,
 • przygotowanie gazetek i plakatów z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • spotkania z ekspertami rynku pracy i lokalnymi pracodawcami.
 
Podczas Konferencji wręczono podziękowania Przedstawicielom instytucji skupionych wokół Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego, które w sposób czynny zaangażowały się w organizację obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
 
Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie Pana dr hab. Tomasza Ingrama - wykładowcy akademickiego, autora licznych publikacji naukowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i innowacyjności organizacji, który wygłosił wykład nt.: „Jak zostać autorem własnej kariery?".
W konferencji wzięło udział około 120 osób – a w tym zaproszeni goście oraz uczniowie szkół.

Dziękujemy za udział w konferencji!
 
fot. Powiat

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę