Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przystąpił do realizacji Programu Regionalnego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który jest realizowany tylko przez 7 Urzędów Pracy z terenu Województwa Śląskiego. W programie wezmą udział bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, dla których ustalono II profil pomocy.
W ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaplanowano:
  • Organizację staży – dla 8 uczestniczek;
  • Refundację prac interwencyjnych – dla 7 uczestniczek;
  • Zatrudnienie w ramach robót publicznych – dla 4 uczestniczek
  • Refundację wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy – dla 1 uczestniczki.
Budżet programu: 192.440,00 zł
Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy i jest realizowany w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019r.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę